• Al. Jachowicza 27
    09-402 Płock
  • + 48 602 612 285
  • polkurs@polkurs.pl

Kurs na wózki widłowe

Cena za kurs z egzaminem UDT: 900,00zł / W tym Egzamin UDT: 268,33 zł / Miejsce szkolenia: Płock, al. Jachowicza 27 (budynek Cechu Rzemisł)

Kurs na wózki widłowe ( kurs obsługi wózków ) przeznaczony jest dla osób, które chcą uzyskać uprawnienia UDT do obsługi wózków i zdobyć pracę na stanowisku operatora wózków widłowych.

Cel szkolenia

Kurs na wózki widłowe - celem szkolenia jest nauka i zdobycie uprawnień do obsługi wózków jezdniowych (widłowych) w tym uprawnień do bezpiecznej wymiany butli gazowych (LPG).
 

Uprawnienia

Kurs kończy się egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.  Uprawnienia (certyfikaty UDT) są wydawane na czas określony:

• 10 lat - wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem ( była kat. II WJO).

• 5 lat - wózki jezdniowe podnośnikowe z wysięgnikiem (potocznie manitou, ładowarki teleskopowe) oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (inaczej wózki do komisjonowania, wózki specjalizowane - była kat. I WJO).
 

Kategorie zaświadczeń kwalifikacyjnych (UDT)

Od dnia 1 czerwca 2019 r. wydawane są dwa rodzaje zaświadczeń kwalifikacyjnych ( uprawnień ) do obsługi wózków:

• wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem ( na powyższym zaświadczeniu można obsługiwać m.in. wózki wysokiego składowania, wózki z siedziskiem, wózki podestowe, wózki prowadzone - była kat. II WJO) - cena za kurs 900,00 zł w tym egzamin UDT - 268,33zł.

• wózki jezdniowe podnośnikowe z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (była kat. I WJO ). Uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych - cena za kurs 1.400,00 zł w tym egzamin UDT 268,33 zł.

.
 

Cena obejmuje:

• pełne szkolenie - część teoretyczną i praktyczną obsługę wózków widłowych wraz z bezpieczną wymianą butli gazowej,

• materiały szkoleniowe,

• serwis kawowy ( kawa, herbata, woda mineralna ),

• załatwiamy za Państwa wszelkie formalności związane z egzaminem UDT.
 

Miejsce prowadzenia kursu:

Płock, al. Jachowicza 27 (budynek Cechu Rzemiosł). tel. 602-612-285

Dogodny dojazd z miast: Drobin, Gostynin, Wyszogród, Sierpc. 

Kontakt