• Al. Jachowicza 27
    09-402 Płock
  • + 48 602 612 285
  • polkurs@polkurs.pl

Kurs na suwnice

Cena za kurs z egzaminem UDT: 1000,00zł  / W tym Egzamin UDT: 268,33 zł  /  Miejsce szkolenia: Płock, al. Jachowicza 27 (budynek Cechu)
 

Kurs na suwnice przeznaczony jest dla osób, które chcą uzyskać zaświadczenia kwalifikacje ( uprawnienia UDT) i zdobyć pracę na stanowisku operatora suwnic oraz opjonalnie  na stanowisku operatora żurawi stacjonarnych.
 

Cel szkolenia

Kurs obsługi suwnic ( kurs na suwnice ) oraz obsługi żurawi stacjonarnych, obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu, składanego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, celem uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia ( w tym kabinowych) oraz opcjonalnie do obsługi żurawi stacjonarnych.


Uprawnienia

Kurs kończy się egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.  Uprawnienia UDT są wydawane na czas określony:

        • 10 lat - suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia

  • 10 lat - żurawie stacjonarne

Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniają do obsługi: suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia ( w tym suwnic kabinowych ).

 


Cena obejmuje:

• pełne szkolenie - część teoretyczną i praktyczną obsługę urządzeń objętych tematyką szkolenia,

• materiały szkoleniowe,

• serwis kawowy ( kawa, herbata, woda mineralna ),

• załatwiamy za Państwa wszelkie formalności związane z egzaminem UDT.


Miejsce prowadzenia kursu:

Płock, al. Jachowicza 27 (budynek Cechu Rzemisł) kontat 602-612-285.

Dogodny dojazd z miast: Drobin, Gostynin, Wyszogród, Sierpc. 

Kontakt