• Al. Jachowicza 27
    09-402 Płock
  • + 48 602 612 285
  • polkurs@polkurs.pl

Kurs na żuraw przenośny

Cena za kurs z egzaminem UDT:  1050,00zł  / Wtym Egzamin UDT: 237,98zł  /  Miejsce szkolenia: Płock, al. Jachowicza 27 (budynek Cechu)
 

Kurs na hds ( kurs na operatora hds ) przeznaczony jest dla osób, które chcą uzyskać uprawnienia UDT i zdobyć pracę na stanowisku operatora żurawia przenośnego.
 

Cel szkolenia

Kurs na hds obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu, składanego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, celem uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi żurawi przenośnych, przewoźnych i stacjonarnych.
 

Uprawnienia

Kurs kończy się egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.  Uprawnienia UDT są wydawane na czas określony:

• 10 lat - żurawie przewoźne i przenośne.

Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniają do obsługi: żurawi przenośnych (HDS), przewoźnych i stacjonarnych.  Na powyższych uprawnieniach można obsługiwać wszystkie żurawie hds bez ograniczeń udźwigu, w tym żurawie hds leśne.

 

Cena obejmuje:

• pełne szkolenie - część teoretyczną i praktyczną obsługę urządzeń objętych tematyką szkolenia,

• materiały szkoleniowe,

• serwis kawowy ( kawa, herbata, woda mineralna ),

• załatwiamy za Państwa wszelkie formalności związane z egzaminem UDT.
 

Miejsce prowadzenia kursu:

Płock, al. Jachowicza 27 (budynek Cechu).

Dogodny dojazd z miast: Drobin, Gostynin, Wyszogród, Sierpc. 

Kontakt