• Al. Jachowicza 27
    09-402 Płock
  • + 48 602 612 285
  • polkurs@polkurs.pl

Kurs na wózki z operatorem z podnoszoną kabiną

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą uzyskać uprawnienia i zdobyć pracę na stanowisku operatora wózków, których kabina jest podnoszona wraz z operatorem.


Do ich obsługi wymagany jest poniższy zakres kwalifikacji:


„Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia)”.


Uprawnienia są ważne na 5 lat.


Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do samodzielnej obsługi wózka z podnoszoną kabiną oraz uzyskanie przez niego zaświadczenia kwalifikacyjnego z Urzędu Dozoru Technicznego.