• Al. Jachowicza 27
    09-402 Płock
  • + 48 602 612 285
  • polkurs@polkurs.pl

Kursy i szkolenia

Kurs na wózki widłowe

(kurs obsługi wózków)

 

Wózek jezdniowy podnośnikowy to mechaniczny pojazd kołowy o napędzie silnikowym, stosowany w transporcie bliskim i magazynowaniu, służący głównie do prac załadunkowych i rozładunkowych.

Wszystkie wózki jezdniowe podnośnikowe podlegają dozorowi technicznemu i do ich obsługi wymagane są uprawnienia.

Kurs na wózki widłowe kończy się egzaminem UDT. Uprawnienia do obsługi wydawane są na czas określony. W przypadku wózków z byłej kat. II WJO jest to okres 10 lat.

Sprawdź ofertę

Kurs na wózki z operatorem z podnoszoną kabiną

(kurs na wózki z operatorem)

 

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą uzyskać uprawnienia i zdobyć pracę na stanowisku operatora wózków, których kabina jest podnoszona wraz z operatorem.

Do ich obsługi wymagany jest poniższy zakres kwalifikacji:

„Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia)”.

Uprawnienia są ważne na 5 lat.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do samodzielnej obsługi wózka z podnoszoną kabiną oraz uzyskanie przez niego zaświadczenia kwalifikacyjnego z Urzędu Dozoru Technicznego.

Sprawdź ofertę

Kurs na suwnice

(kurs obsługi suwnic)

 

Suwnice należą do kategorii urządzeń określanych jako dźwignice i przeznaczone są do transportowania ładunków. Wykorzystywane są w zakładach produkcyjnych, magazynach, składach towarowych.

Kurs obsługi suwnic zakończony jest egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Kurs na suwnice obejmuje również takie urządzenia jak: wciągniki, wciągarki i po pozytywnym zaliczeniu egzaminu można również takie urządzenia obsługiwać.

Sprawdź ofertę

Kurs na żuraw przenośny

(kurs na hds)

 

Żurawie przenośne są urządzeniami o napędzie hydraulicznym. Instalowane są zazwyczaj na pojeździe i przeznaczone do załadunku i wyładunku tego pojazdu za pomocą haka lub innego elementu chwytnego.

Kurs na hds obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczną naukę obsługi urządzenia.

Jako jedna z niewielu firm w Polsce do zajęć praktycznych wykorzystujemy własny żuraw hds.

Aby uzyskać uprawnienia do obsługi żurawi przenośnych, należy zdać egzamin składający się z części teoretycznej i praktycznej przed komisją UDT. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu otrzymuje się uprawnienia do obsługi żurawi przenośnych, przewoźnych i stacjonarnych.

Sprawdź ofertę

Kurs na podesty ruchome z egzaminem UDT

(kurs podnośnik, zwyżka, czereśniarka, podest)

 

Podesty ruchome przejezdne są urządzeniami służącymi do przemieszczania osób na stanowiska robocze i do wykonywania prac z poziomu ich platformy.

Wykorzystywane są w budownictwie (np. przy remoncie budynków, mostów, wiaduktów ), są również niezastąpione w wielu innych pracach na wysokości.

Kurs na podnośniki koszowe ( kurs zwyżka ) składa się z zajęć teoretycznych jak i praktycznych.

Sprawdź ofertę

Kurs hakowy

(sygnalista)

 

Prowadzony przez nas kurs hakowego ( kurs hakowy ) przeznaczony jest dla osób, które chcą uzyskać zaświadczenia kwalifikacje i zdobyć pracę na stanowisku hakowego.

Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy, którzy obejmują stanowiska hakowych w transporcie bliskim ładunków. Szkolenie ma na celu zapoznanie hakowych z ich obowiązkami, a zwłaszcza: - bezpieczną pracą w zakresie transportu materiałów i innych przedmiotów, - znajomością sposobów i metod współpracy z operatorem oraz umiejętnością sygnalizacji.

Sprawdź ofertę

Kurs wymiany butli gazowych

(w wózkach widłowych)

 

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień do bezpiecznej obsługi – wymiany butli gazowych LPG w wózkach jezdniowych podnośnikowych.

Szkolenie na wymianę butli gazowych w wózkach widłowych składa się z części teoretycznej i praktycznej (8 h) oraz kończy się egzaminem wewnętrznym.

Wydawane uprawnienia na wymianę butli gazowych wózków widłowych w formie zaświadczenia o ukończeniu kursu są ważne bezterminowo na terenie całej Polski.

Sprawdź ofertę

Operator kombajnu zbożowego

(kurs kombajnisty)

 

Od dłuższego czasu toczy się wśród rolników kombajnistów dyskusja o tym, czy należy, czy warto robić kurs na operatora urządzeń rolniczych np. kurs na bizona, w tym również kombajnów zbożowych.

Zgodnie z obowiązującymi normami nie ma takiego nakazu, jednak brak uprawnień stwarza wiele problemów – głównym jest brak możliwości uzyskania odszkodowania w wyniku wypadku.

Wychodząc na przeciw tej sytuacji przygotowaliśmy absolutnie nowy kurs na operatora kombajnów zbożowych.

Sprawdź ofertę

Kurs na ładowarki teleskopowe

(kurs na manitou)

 

Kurs na ładowarki teleskopowe ( kurs na manitou ) ma na celu przybliżyć przyszłym operatorom tych maszyn zagadnienia oraz podstawowe umiejętności praktyczne, których znajomość jest niezbędna, aby mogli zdobyć stosowne uprawnienia do obsługi tych urządzeń.

W Polsce urządzenia te ze względu na zmienny wysięg rejestrowane są w dozorze technicznym jako wózki z wysięgnikiem i do ich obsługi wymagane są uprawnienia ( była kat. I WJO) – wózki jezdniowe podnośnikowe z wysięgnikiem.

Kurs na ładowarki teleskopowe ( kurs na manitou ) połączony jest z kursem na wózki widłowe, więc po ukończeniu takiego kursu i zdaniu egzaminu można obsługiwać również typowe wózki jezdniowe podnośnikowe( była kat. II WJO ).

Sprawdź ofertę