POLKURS - STRONA GŁÓWNA

PRAWO JAZDY - KATEGORIA A1

Na kurs można siÄ zapisaÄ indywidualnie odwiedzajÄc siedzibÄ Naszej firmy przy ul. 3 Maja 18 Ip (niebieski biurowiec).
WykÅady w dogodnych dla kursanta terminach. CzÄÅÄ teoretyczna to minimum 30 godzin.

Do staÅej dyspozycji kursantów mamy sale wykÅadowÄ, wyposażonÄ w audiowizualne Årodki dydaktyczne:

  • 10 stanowisk komputerowych
  • plansze znaków
  • skrzyżowaÅ
  • projektor multimedialny
  • modele ukÅadów napÄdowych itp.

Pracownia komputerowa

Szkolenie na oprogramowaniu identycznym jak na egzaminie. MożliwoÅÄ korzystania ze stanowisk komputerowych w godzinach od 10.00 do 17.00.

Jazdy

Liczba zajÄÄ praktycznych to 20 godzin.

Szkolenie praktyczne odbywa siÄ motocyklem "Suzuki 125" na placu manewrowym jak i w ruchu miejskim. W czasie szkolenia praktycznego w ruchu drogowym za motocyklistÄ jedzie instruktor, który caÅy czas ma ÅÄcznoÅÄ radiowÄ z kursantem dziÄki czemu dokonuje bieżÄcego instruktażu.

W cenie kursu wliczone sÄ:

  • podrÄcznik motocyklisty
  • pierwsza pomoc
  • testy na DVD (1500 pytaÅ)

GALERIA ZDJĘĆ
Copyright: POLKURS 2011