POLKURS - STRONA GŁÓWNA

PRAWO JAZDY - KATEGORIA A

Na kurs można siÄ zapisaÄ indywidualnie odwiedzajÄc siedzibÄ Naszej firmy przy ul. 3 Maja 18 Ip (niebieski biurowiec).
WykÅady w dogodnych dla kursanta terminach.
CzÄÅÄ teoretyczna to minimum 30 godzin.

Do staÅej dyspozycji kursantów mamy sale wykÅadowÄ, wyposażonÄ w audiowizualne Årodki dydaktyczne:

  • - 10 stanowisk komputerowych
  • - plansze znaków
  • - skrzyżowaÅ
  • - projektor multimedialny
  • - program komputerowy Vademecum WykÅadowcy SPS itp.

Pracownia komputerowa

Szkolenie na oprogramowaniu identycznym jak na egzaminie. MożliwoÅÄ korzystania ze stanowisk komputerowych w godzinach od 10.00 do 17.00.

Jazdy

Liczba zajÄÄ praktycznych to 20 godzin. Szkolenie praktyczne odbywa siÄ na motocyklu - Honda CBF 250. Na placu manewrowym i mieÅcie uczymy jeździÄ motocyklem Honda CBF 250. W czasie szkolenia praktycznego w ruchu drogowym za motocyklistÄ jedzie instruktor, który caÅy czas ma ÅÄcznoÅÄ radiowÄ z kursantem dziÄki czemu dokonuje bieżÄcego instruktażu.

W cenÄ kursu wliczone sÄ:

  • podrÄcznik kierowcy kat. A
  • pierwsza pomoc - broszura
  • testy na DVD (1500 pytaÅ)

GALERIA ZDJĘĆ
Copyright: POLKURS 2011