POLKURS - STRONA GŁÓWNA

KURS WEECENDOWY

ZajÄcia w soboty w godz odpowiadajÄcych uczestnikom kursy. Serdecznie zapraszamy!

WykÅady w dogodnych dla kursanta terminach.

CzÄÅÄ teoretyczna to minimum 30 godzin.

Do staÅej dyspozycji kursantów mamy sale wykÅadowÄ, wyposażonÄ w audiowizualne Årodki dydaktyczne:
- 10 stanowisk komputerowych
- plansze znaków
- skrzyżowaÅ
- projektor multimedialny
- dostÄp do 2600 pytaÅ egzaminacyjnych itp.

Jazdy

Jazdy rozpoczynajÄ siÄ po odbyciu 30 godz. zajÄÄ teoretycznych. Jazdy w godzinach dogodnych dla kursanta po uzgodnieniu z instruktorem.

GALERIA ZDJĘĆ
Copyright: POLKURS 2011