POLKURS - STRONA GŁÓWNA
SUWNICE OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA
 
ROZPOCZĘCIE KURSU 29-08- 2020 godz. 1000
 
Warunki przyjęcia kandydata na kurs :
 •  ukończone 18 lat,
 • stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora suwnic, cięgników oraz żurawi stacjonarnych, potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim.

Cel szkolenia:
 • szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu, składanego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, celem uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi suwnic, cięgników oraz żurawi stacjonarnych.


Rodzaje uprawnień:

 • kategoria II S - suwnice sterowane z poziomu roboczego oraz wciągniki i wciągarki według kategorii II W oraz żurawie stacjonarne,
 • kategoria I S  - suwnice sterowane z kabiny oraz wciągniki i wciągarki według kategorii I W i suwnice według kategorii II S.

     Dla obu kategorii możliwe są ograniczenia ze względu na przeznaczenie 
           urządzeń:
 • hakowe ogólnego przeznaczenia,
 • specjalne (z wyszczególnieniem przeznaczenia).


Program szkolenia:
 
 • ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego,
 • wiadomości o dozorze technicznym,
 • maszynoznawstwo specjalistyczne,
 • eksploatacja,
 • bhp,
 • zajęcia praktyczne.

Czas trwania szkolenia:
 • część teoretyczna - 30 godzin,
 • część praktyczna  - 10 godzin dla kategorii II S (dla grupy 5 osobowej)  
                                    - 20 godzin dla kategorii I  S (dla grupy 5 osobowej)

Plus egzamin UDT. -184,43 zł.

 

GALERIA ZDJĘĆ
Copyright: POLKURS 2011