POLKURS - STRONA GŁÓWNA

Kursy chemizacyjne

Tematyka

Wybrane zagadnienia w zakresie obowiÄzujÄcych przepisów prawnych, ochrona roÅlin uprawnych, charakterystyka Årodków ochrony roÅlin, technika ochrony roÅlin, Årodki ochrony roÅlin a ochrona Årodowiska, bezpieczeÅstwo i higiena pracy.

Copyright: POLKURS 2011