POLKURS - STRONA GŁÓWNA

Kursy chemizacyjne

Tematyka

Wybrane zagadnienia w zakresie obowiązujących przepisów prawnych, ochrona roślin uprawnych, charakterystyka środków ochrony roślin, technika ochrony roślin, środki ochrony roślin a ochrona środowiska, bezpieczeństwo i higiena pracy.

Copyright: POLKURS 2011