POLKURS - STRONA GŁÓWNA

NOWY kurs - kierowca wózka  15.02.2018, godz. 1600

 

JAK WYBRAĆ OSK?

 
Na rynku wiele jest szkół jazdy. Spotkać można zarówno proste oferty jak i mocno rozbudowane usługi, zawierające prócz podstawowego szkolenia dodatkowe usługi, materiały, udział w szkoleniach specjalistycznych a nawet pokrywanie kosztów niezdanego egzaminu państwowego. Warto jednak jeszcze na etapie wyboru szkoły zwrócić uwagę na pewne symptomy, świadczące o tym, że mogą nas czekać kłopoty. W najlepszym przypadku jakość oferowanego Tobie szkolenia będzie bardzo słaba a w najgorszym... możesz stracić prawo jazdy - nawet w 2-3 lata po jego otrzymaniu. Zła jakość szkolenia to nie tylko problem ze zdaniem egzaminu. źle przygotowany kierowca stanowi przede wszystkim zagrożenie!
 
Warto jednak jeszcze na etapie wyboru szkoły zwrócić uwagę na pewne symptomy, świadczące o tym, że mogą nas czekać kłopoty. Oferty szkół jazdy są bardzo zróżnicowane i choć czasem wyglądają atrakcyjnie to mogą nie być zgodne z obowiązującymi przepisami lub ich realizacja jest nierzetelna co sprawia, że nie spełnia niezbędnych warunków do tego, aby mogła zostać uznana przez urząd za zgodną w prawem. Niestety bardzo wiele przykładów pokazuje, iż nieroztropni kursanci mają wiele kłopotów i nieprzyjemności po wybraniu nieodpowiedzialnej szkoły. Zdarzają się nawet przypadki, iż kursanci tracą posiadane już prawo jazdy. Starosta (czy Prezydent miasta) wydający uprawnienia do kierowania może je cofnąć jeżeli podczas kontroli (przeprowadzanej niestety już po zakończeniu twojego kursu) ujawni fakty, które świadczą o tym, że kurs nie był przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
Szkoły jazdy są prowadzone na podstawie przepisów o szkoleniu i egzaminowaniu oraz swobodzie działalności gospodarczej. Oznacza to, iż  pod kątem warunków gospodarczych (cen usług, zawartości oferty ponad niezbędne minimum itp.) przedsiębiorca może dowolnie kreować warunki. Takie są jego prawa. Ważne jednak aby nie były niezgodne z zasadami świadczenia usług konsumentom np. wykazem klauzul niedozwolonych UOKiK.
 
Zasady prowadzenia samego szkolenia ściśle określają jednak przepisy prawa. Dotyczą one między innymi ilości godzin zajęć teoretycznych oraz praktycznych, tematyki i czasu przeprowadzenia tych zajęć, a także charakteryzują profil absolwenta kursu. Określona jest też dokumentacja, która towarzyszyć musi szkoleniu oraz zasady jej prowadzenia czy ilość oraz typ osób mogących znajdować się w pojeździe.
 
Przestrzeganie tych przepisów jest obowiązkiem przedsiębiorcy, prowadzącego OSK. 

 

CO SUGERUJE ŻE TRAFIŁEŚ NA ZŁĄ SZKOŁĘ JAZDY?

 
Klienci są obsługiwani w tym samym pomieszczeniu w którym prowadzone są wykłady dla kursantów.
Podczas zapisu na kurs nie podpisujesz umowy zawierającej szczegóły Twojego kursu.
Zajęcia teoretyczne trwają krócej niż 6 dni lub wg szkoły nie ma problemu, jeżeli nie przyjdziesz na jakieś zajęcia.
Szkoła deklaruje, że nie ma egzaminu wewnętrznego albo, że nie stanowi problemu i jest formalnością.
Szkoła bez ograniczeń ilościowych sprzedaje swoje kursy na portalach sprzedaży grupowej lub ceny kursu podstawowego kat.B są niższe niż 1000 zł
Podczas zajęć praktycznych znajdują się w samochodzie inni kursanci.
Instruktor podczas prowadzenia zajęć pali papierosy lub spożywa hamburgera.

 

CO SUGERUJE ŻE TRAFIŁĘŚ NA DOBRĄ SZKOŁĘ JAZDY?                           

 
Sala wykładowa i biuro do obsługi klientów nie mieszczą się w tym samym pomieszczeniu.
Przed zapisem można zapoznać się z treścią umowy oraz regulaminem ośrodka.
Podczas zapisów na kurs, podpisywane są dwa egzemplarze wszystkich dokumentów:
Umowa, regulamin, potwierdzenie wniesienia opłaty (paragon z kasy fiskalnej).
Szkoła posiada stronę internetową, na której zamieszcza wszystkie informacje lub tablicę informacyjną zawierającą szczegóły oferty.
Jeżeli szkoła daje (lub sprzedaje) kursantom materiały dydaktyczne to są to publikacje oryginalne a nie kserokopie czy kopiowane nośniki CD, DVD itp.

Do każdego zakupu otrzymujesz paragon lub potwierdzenie wniesienia opłaty.

Copyright: POLKURS 2011