POLKURS - STRONA GŁÓWNA

NOWY kurs - kierowca wózka 9.09.2021 i 27.09.21 , godz. 1600

WEEKENDOWY 4.09. 2021r godz. 10.00

 

KURS NA WÓZKI WIDŁOWE

- 10 rzeczy, które nie każdy o nich wie! A powinien!

Kurs na wózki widłowe to w ostatnim czasie jedno z najbardziej popularnych szkoleń wybieranych zarówno przez pracowników magazynów i hipermarketów, jak i przez młode osoby dopiero rozpoczynające swoją przygodę z pierwszą pracą. Na rynku pojawia się wciąż coraz więcej ofert centrum szkoleniowych, których ceny w znacznym stopniu różnią się między sobą.

Jak wybrać najlepszy kurs?

Na co zwrócić szczególną uwagę?

Czego dowiecie się na kursie?

Sami sprawdźcie!

Dlaczego praca operatora wózka widłowego cieszy się obecnie w Polsce taką popularnością? To wszystko przez nieustannie rozwijający się handel.

 Import oraz eksport, powstające nowe centra handlowe, obsługa dużych powierzchni magazynowych - w każdej z tych dziedzin niezbędne do transportowania są wózki widłowe.

Nawet w przypadku małych biznesów, przedsiębiorcy szukają wciąż nowych rozwiązań, pozwalających także korzystać im z efektywnego i wydajnego sprzętu, kupując używane wózki widłowe lub decydując się na usługę wynajmu wózków oferowaną przez wielu producentów, takich jak np. Manitou.

Coraz większe zapotrzebowanie na pracowników obsługujących wózki widłowe rodzi popyt na powstawanie nowych miejsc, gdzie mogliby oni być szkoleni oraz coraz to bardziej atrakcyjnych (i niskich) ofert na kursy na wózki widłowe. Nie oznacza to jednak, że wszystkie propozycje szkoleniowe gwarantują to samo swoim kursantom! Dlatego w poniższym artykule odpowiemy na pytania:

  • czym różnią się uprawnienia na wózki widłowe,
  • co brać pod uwagę wybierając kurs na wózki widłowe,
  • jak wygląda egzamin na wózki widłowe
  • na jaką płacę może liczyć osoba, która ukończyła kurs na wózki widłowe.

Ponadto postaramy się przedstawić Wam 10 istotnych faktów dotyczących kursów na wózki widłowe, które powinna znać każda osoba decydująca się przystąpić do tego typu szkolenia. Jeśli kurs na wózki widłowe macie za sobą, sprawdźcie czy wiecie wszystko! A jeśli dopiero planujecie się na niego zapisać - zobaczcie na, co warto zwrócić uwagę!

1. Czy ukończenie kursu na wózki widłowe  jest konieczne by zdobyć uprawnienia?

Pytaniem często pojawiającym się, gdy poruszany jest temat obsługi wózków widłowych jest to, czy ukończenie kursu na wózki widłowe jest konieczne i stanowi przepustkę do rozpoczęcia pracy operatora wózka widłowego? Otóż -  ukończenie kursu na wózki widłowe nie stanowi podstawy do uzyskania uprawnień na wózki widłowe. Zdobycie stosownych uprawnień zapewnia tylko i wyłącznie zdanie egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Natomiast, o ile wiedza i umiejętności egzaminowanego są zadowalające, nie musi on przystępować do kursu na wózki widłowe.

W przypadku rezygnacji z odbywania szkolenia i kursu należy jednak pamiętać o wykonaniu stosownych badań lekarskich, uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej, a przede wszystkim - o zapewnieniu dopuszczonego do użytkowania sprzętu oraz miejsca, w którym egzamin będzie mógł zostać przeprowadzony.

Wielu kursantów, nawet jeśli posiada umiejętność obsługi wózka widłowego oraz stosowną wiedzę teoretyczną i tak decyduje się na skorzystanie z oferty centrum szkoleniowego, ze względu na brak możliwości zorganizowania sprzętu oraz przestrzeni, na której mógłby odbyć się egzamin przed Komisją Dozoru Technicznego.

2. Kto może zapisać się na kurs na wózki widłowe?

Na kurs na wózki widłowe może zapisać się zarówno osoba rozpoczynająca start w dorosłe życie i poszukująca pierwszej pracy ale też każdy, kto planuje przebranżowienie i zmianę swojego obecnego stanowiska pracy na inne.

Kurs na wózki widłowe stanowi także element podniesienia kwalifikacji wśród pracowników magazynowych, gdyż ci, którzy posiadają takie uprawnienia są zdecydowanie chętniej przyjmowani do pracy.

Jeśli chodzi o warunki, uprawniające do zapisu na taki kurs, to nie ma ich wiele. Przede wszystkim każdy uczestnik kursu na wózki widłowe musi mieć ukończone 18 lat oraz legitymować się wykształceniem (co najmniej) podstawowym.

Ponadto ważny jest ogólny dobry stan zdrowia kursanta oraz sprawność psychoruchowa. Problemy z uzyskaniem zaświadczenia o braku przeciwwskazań mogą mieć osoby chorujące na różnego typu zaburzenia i choroby psychiczne, osoby o dużych wadach wzroku i słuchu oraz te mające duży problem z koordynacją.

3. Czym różnią się uprawnienia na wózki widłowe?

Uprawnienia, które można zdobyć na kursach na wózki widłowe różnią się między sobą zakresem uprawnień obsługi różnych typów wózków widłowych.
Wyszczególnia się (za Urzędem Dozoru Technicznego) trzy główne kategorie uprawnień na wózki widłowe:

 I. WÓZKI JEZDNIOWE PODNOŚNIKOWE SPECJALIZOWANE - WSZYSTKIE KATEGORIE - kategoria nadrzędna, dająca jej posiadaczom możliwość obsługiwania wszystkich rodzajów wózków, łącznie z wózkami specjalizowanymi (np. unoszącymi operatora czy modelami ze zmiennym wysięgnikiem). Operatorzy posiadający tę kategorię uprawnień mogą prowadzić wózki o dowolnym, nielimitowanym udźwigu, nieograniczonej wysokości podnoszenia oraz wyposażone w każdy typ napędu.

II.  WÓZKI JEZDNIOWE PODNOŚNIKOWE Z WYŁĄCZENIEM SPECJALIZOWANYCH - kategoria uprawnień nieco węższa i bardziej ograniczona niż poprzednia. Pozwala na prowadzenie, kierowanie i obsługę wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem wózków specjalizowanych (ładowarek teleskopowych i wózków z osobą unoszoną razem z ładunkiem. Natomiast bez zmian pozostają specyfikacje co do rodzaju napędu, wysokości podnoszenia i udźwigu, gdyż te wartości nadal pozostają nieograniczone i dowolne.

Decydując się na pracę w charakterze operatora wózka warto zwrócić uwagę na to, jakimi wózkami widłowymi planujemy posługiwać się w przyszłości. Jest to z pewnością najważniejsza (ale nie jedyna) kwestia, jaką musimy rozważyć.

 

4. Na co zwrócić uwagę wybierając kurs na wózki widłowe?

Poza podstawową kwestią dotyczącą tego, jaki rodzaj uprawnień jest nam potrzebny, istnieje kilka pomniejszych (ale równie ważnych) elementów kursów na wózki widłowe, na które trzeba zwrócić koniecznie uwagę, jeśli nie chce się zostać oszukanym!

Niepokojąca powinna być np. zbyt niska cena kursu.

 Przeciętny kurs na wózki widłowe to koszt rzędu +/- 800 - 1 000 zł w zależności od uprawnień, jakie chce się zdobyć, renomy szkoły oraz miasta, w którym decydujemy się przystąpić do kursu. O ile koszt kursu na wózki widłowe niższy o 10 czy 20% jest wynikiem tylko przytaczanych zmiennych lub promocji, o tyle szkolenie w cenie niższej o ponad 50% powinno budzić wątpliwości.

Zwykle znacznie obniżona cena kursu na wózki widłowe idzie w parze ze znacznie niższą, jakością oraz… dodatkowymi opłatami.

Wybierając kurs na wózki widłowe należy koniecznie zwrócić uwagę na to:

  • które opłaty znajdują się w cenie, a za które trzeba dodatkowo płacić (np. badania lekarskie, opłaty egzaminacyjne),
  • ile godzin wynoszą część teoretyczna i praktyczna kursu,
  • czy szkolenie odbywa się w dogodnych godzinach, nie koliduje z pracą czy innymi zajęciami.  

Istotną kwestią jest również renoma ośrodka szkolenia oraz procent osób zdających pozytywnie egzamin po zakończeniu kursu na wózki widłowe.

 

5. Czego można nauczyć się na kursie na wózki widłowe?

Tradycyjne kursy na wózki widłowe dzielą się na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Z części teoretycznej kursu na wózki widłowe można dowiedzieć się wszystkiego na temat budowy wózków widłowych, zasad ich prawidłowego funkcjonowania, zasad BHP, obowiązujących wszystkich pracowników mających styczność z wózkami widłowymi a także szczegółowych zarządzeń i przepisów prawa dotyczących obsługi tych pojazdów.

Z kolei część praktyczna poświęcona jest nauce płynnej jazdy i obsłudze wózków widłowych w naturalnym środowisku. W tej części kursu na wózki widłowe przyszli operatorzy uczą się posługiwać prawidłowo widłami - podnosząc i transportując przedmioty. Dla części kursantów jest to pierwsze zetknięcie się z pojazdami takimi jak wózki widłowe, dlatego tak ważne jest, aby nie opuszczać zajęć na kursie na wózki widłowe i starać się przyswoić na nich jak najwięcej wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej, która będzie niezbędna przy późniejszej pracy na tych maszynach.

Kurs na wózki widłowe obejmuje jeszcze jeden ważny element, który niestety często bywa pomijany przez ośrodki prowadzące szkolenia - a jest nim - wymiana butli gazowej.

Każdy kurs na wózki widłowe powinien kończyć się egzaminem przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego, potwierdzającym zdobytą wiedzę.

6. Jak wygląda egzamin na wózki widłowe?

Egzamin, tak jak i kurs na wózki widłowe składa się z dwóch części - teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej każdy egzaminowany dostaje 15 pytań z wiedzy ogólnej i szczegółowej dotyczącej wózków kategorii, której dotyczy egzamin. Egzamin uznaje się za zaliczony jeśli na minimum 11 pytań zostanie udzielona poprawna odpowiedź. Zestawy pytań są losowe, a osoba podchodząca do egzaminu ma 30 min na przygotowanie i odpowiedzi na wszystkie zadane pytania. Negatywny wynik otrzymany z części teoretycznej egzaminu nie kwalifikuje kandydata na operatora do podejścia do praktycznej części egzaminu.

Praktyczna część egzaminu przed komisją UDT wymaga wykazania się umiejętnościami płynnej i swobodnej a jednocześnie bezpiecznej jazdy wózkiem widłowym, uwzględniającej przestrzeganie wszystkich zasad BHP. W trakcie trwania praktycznej części egzaminu na wózki widłowe, egzaminowani muszą wykazać się umiejętnością podnoszenia, opuszczania i transportowania materiałów oraz bezkolizyjnego manewrowania np. między pachołkami. Podobnie jak część teoretyczna, tak i praktyczna część kursu na wózki widłowe trwa około godziny.

 

7. Kiedy kurs i uprawnienia na wózki widłowe są niepotrzebne?

Istnieje kilka sytuacji, w którym przejście kursu na wózki widłowe oraz zaliczenie egzaminu, nie są wymagane w pracy operatorów wózków (choć oczywiście nie zaszkodzą).

Pierwszą z takich sytuacji jest możliwość zdobycia uprawnień zakładowych. W tym przypadku kurs na wózki widłowy przeprowadza pracodawca, który na czas pracy w swoim zakładzie może wystawić pracownikom pozwolenia na obsługę wózków widłowych. Co istotne - oczywiście tego typu pozwolenia wystawione w zakładzie pracy, nie będą uznawane przez kolejnego pracodawcę i wraz ze zmianą pracy tracą swoją ważność.

Drugim przypadkiem, w którym zdobywanie uprawnień na wózki widłowe nie jest konieczne, jest praca wymagająca obsługi tylko i wyłącznie wózków paletowych ręcznych, tak zwanych “paleciaków”.

Obsługa tych wózków jest na tyle łatwa i nieskomplikowana, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa, wystarczy krótki instruktaż przeprowadzony przez pracodawcę.

 

8. Co jaki czas trzeba odnawiać kurs na wózki widłowe?

Egzamin, jak i kursy na wózki widłowe przeprowadzone w centrach szkoleniowych są terminowe. Co to oznacza w praktyce? Raz zdany egzamin nie obowiązuje przez cały czas i nie trzeba go odnawiać. Uprawnienia operatora wózka widłowego zdobywa się dożywotnio, jednak oczywiście zawód ten można wykonywać do czasu, gdy pozwala na to zdrowie oraz sprawność psychoruchowa no i w/g nowego rozporządzenia należy je przedłużać co 10 lub co 5 lat.

 

9. Ile zarabia operator wózka widłowego?

Jest to jedno z najczęściej zadawanych pytań przez osoby, które dopiero rozważają podjęcie pracy operatora wózka widłowego i nie wiedzą czy zapisanie na kurs wózków widłowych będzie w ogóle opłacalne.

Tak jak w wielu innych branżach, zarobki operatorów wózków także uzależnione są od więcej niż jednego czynnika. Przede wszystkim ważna jest wielkość firmy, wysokość jej kapitału i to, jak radzi sobie na rynku. Poza tym dla pracodawców, przy ustalaniu wysokości wypłat operatorów wózków widłowych istotny jest również staż pracy oraz doświadczenie pracowników oraz zakres ich realnych obowiązków. Nie mniej istotną kwestią jest to, czy pracownik odbywał tylko szkolenie na terenie zakładu i posiada uprawnienia na wózki zakładowe, czy uczęszczał na pełnozakresowy kurs na wózki widłowe, który ukończył pozytywnie zaliczonym egzaminem.

Średnia pensja operatora wózka widłowego wynosi ok. 3 000 do 3 500 brutto.

Zdarzają się również przypadki, w których jest to kwota mniejsza lub znacznie większa. Wiele w tym przypadku zależy nie tylko od wymienionych powyżej czynników takich jak staż pracy czy ukończony kurs na wózki widłowe, ale także od zapotrzebowania na danym obszarze na pracowników tego typu.

Dla porównania zagranicą operator wózka widłowego może otrzymać pensję w wysokości nawet dwu-, trzykrotnie wyższej niż płace oferowane przez polskich przedsiębiorców.

 

10. Czy polskie uprawnienia na wózki widłowe obowiązują w Unii Europejskiej?

Wiele osób pragnących podjąć pracę zagranicą, zastanawia się czy ukończenie w Polsce kursu na wózki widłowe oraz pozytywne zaliczenie egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego będzie satysfakcjonującym potwierdzeniem kwalifikacji na europejskim rynku pracy. Wszystko zależy od pracodawcy.

 Obecnie większość przedsiębiorców w Unii Europejskiej akceptuje certyfikaty i potwierdzenia w języku angielskim wystawione po zdaniu egzaminu na wózki widłowe, co jest znacznym ułatwieniem dla operatorów wózków widłowych szukających pracy poza granicami kraju.

 

Powyżej zaprezentowano 10 najbardziej istotnych faktów dotyczących kursów na wózki widłowe, które każdy potencjalny kursant powinien poznać, aby wiedzieć czego powinien oczekiwać w ramach szkolenia i za co płaci, jak wygląda egzamin na wózki widłowe i ile może zarobić jako operator wózka widłowego. 
Wśród licznych ofert kursów na wózki widłowe - ważne jest by odnaleźć kompletne i profesjonalne szkolenie, które pozwoli na podniesienie kwalifikacji i bezproblemowe zdanie egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

 

 

JAK WYBRAĆ OSK?

 
 
Na rynku wiele jest szkół jazdy. Spotkać można zarówno proste oferty jak i mocno rozbudowane usługi, zawierające prócz podstawowego szkolenia dodatkowe usługi, materiały, udział w szkoleniach specjalistycznych a nawet pokrywanie kosztów niezdanego egzaminu państwowego. Warto jednak jeszcze na etapie wyboru szkoły zwrócić uwagę na pewne symptomy, świadczące o tym, że mogą nas czekać kłopoty. W najlepszym przypadku jakość oferowanego Tobie szkolenia będzie bardzo słaba a w najgorszym... możesz stracić prawo jazdy - nawet w 2-3 lata po jego otrzymaniu. Zła jakość szkolenia to nie tylko problem ze zdaniem egzaminu. źle przygotowany kierowca stanowi przede wszystkim zagrożenie!
 
Warto jednak jeszcze na etapie wyboru szkoły zwrócić uwagę na pewne symptomy, świadczące o tym, że mogą nas czekać kłopoty. Oferty szkół jazdy są bardzo zróżnicowane i choć czasem wyglądają atrakcyjnie to mogą nie być zgodne z obowiązującymi przepisami lub ich realizacja jest nierzetelna co sprawia, że nie spełnia niezbędnych warunków do tego, aby mogła zostać uznana przez urząd za zgodną w prawem. Niestety bardzo wiele przykładów pokazuje, iż nieroztropni kursanci mają wiele kłopotów i nieprzyjemności po wybraniu nieodpowiedzialnej szkoły. Zdarzają się nawet przypadki, iż kursanci tracą posiadane już prawo jazdy. Starosta (czy Prezydent miasta) wydający uprawnienia do kierowania może je cofnąć jeżeli podczas kontroli (przeprowadzanej niestety już po zakończeniu twojego kursu) ujawni fakty, które świadczą o tym, że kurs nie był przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
Szkoły jazdy są prowadzone na podstawie przepisów o szkoleniu i egzaminowaniu oraz swobodzie działalności gospodarczej. Oznacza to, iż  pod kątem warunków gospodarczych (cen usług, zawartości oferty ponad niezbędne minimum itp.) przedsiębiorca może dowolnie kreować warunki. Takie są jego prawa. Ważne jednak aby nie były niezgodne z zasadami świadczenia usług konsumentom np. wykazem klauzul niedozwolonych UOKiK.
 
Zasady prowadzenia samego szkolenia ściśle określają jednak przepisy prawa. Dotyczą one między innymi ilości godzin zajęć teoretycznych oraz praktycznych, tematyki i czasu przeprowadzenia tych zajęć, a także charakteryzują profil absolwenta kursu. Określona jest też dokumentacja, która towarzyszyć musi szkoleniu oraz zasady jej prowadzenia czy ilość oraz typ osób mogących znajdować się w pojeździe.
 
Przestrzeganie tych przepisów jest obowiązkiem przedsiębiorcy, prowadzącego OSK. 

 

CO SUGERUJE ŻE TRAFIŁEŚ NA ZŁĄ SZKOŁĘ JAZDY?

 
Klienci są obsługiwani w tym samym pomieszczeniu w którym prowadzone są wykłady dla kursantów.
Podczas zapisu na kurs nie podpisujesz umowy zawierającej szczegóły Twojego kursu.
Zajęcia teoretyczne trwają krócej niż 6 dni lub wg szkoły nie ma problemu, jeżeli nie przyjdziesz na jakieś zajęcia.
Szkoła deklaruje, że nie ma egzaminu wewnętrznego albo, że nie stanowi problemu i jest formalnością.
Szkoła bez ograniczeń ilościowych sprzedaje swoje kursy na portalach sprzedaży grupowej lub ceny kursu podstawowego kat.B są niższe niż 1000 zł
Podczas zajęć praktycznych znajdują się w samochodzie inni kursanci.
Instruktor podczas prowadzenia zajęć pali papierosy lub spożywa hamburgera.

 

CO SUGERUJE ŻE TRAFIŁĘŚ NA DOBRĄ SZKOŁĘ JAZDY?                           

 
Sala wykładowa i biuro do obsługi klientów nie mieszczą się w tym samym pomieszczeniu.
Przed zapisem można zapoznać się z treścią umowy oraz regulaminem ośrodka.
Podczas zapisów na kurs, podpisywane są dwa egzemplarze wszystkich dokumentów:
Umowa, regulamin, potwierdzenie wniesienia opłaty (paragon z kasy fiskalnej).
Szkoła posiada stronę internetową, na której zamieszcza wszystkie informacje lub tablicę informacyjną zawierającą szczegóły oferty.
Jeżeli szkoła daje (lub sprzedaje) kursantom materiały dydaktyczne to są to publikacje oryginalne a nie kserokopie czy kopiowane nośniki CD, DVD itp.

Do każdego zakupu otrzymujesz paragon lub potwierdzenie wniesienia opłaty.

Copyright: POLKURS 2011